Orfeo Toolbox  4.0
otb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > > Member List

This is the complete list of members for otb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >, including all inherited members.

AbortGenerateDataOff()itk::ProcessObjectvirtual
AbortGenerateDataOn()itk::ProcessObjectvirtual
AddInput(DataObject *input)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
AddObserver(const EventObject &event, Command *)itk::Object
AddObserver(const EventObject &event, Command *) const itk::Object
AddOutput(DataObject *output)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
AddRequiredInputName(const DataObjectIdentifierType &)itk::ProcessObjectprotected
AddRequiredInputName(const DataObjectIdentifierType &, DataObjectPointerArraySizeType idx)itk::ProcessObjectprotected
AllocateListOfComponents(void)otb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >protectedvirtual
BreakOnError()itk::LightObjectstatic
CacheInputReleaseDataFlags()itk::ProcessObjectprotectedvirtual
ConstPointer typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
CreateAnother(void) const otb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >virtual
DataObjectIdentifierType typedefitk::ProcessObject
DataObjectPointer typedefotb::ImageListSource< VectorImage< TPixel, 2 > >
DataObjectPointerArray typedefitk::ProcessObject
DataObjectPointerArraySizeType typedefitk::ProcessObject
DebugOff() const itk::Objectvirtual
DebugOn() const itk::Objectvirtual
Delete()itk::LightObjectvirtual
EnlargeOutputRequestedRegion(DataObject *)itk::ProcessObjectinlinevirtual
ExtractSelectionListPointerType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
ExtractSelectionListType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
ExtractSelectionPointerType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
ExtractSelectionType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
FileType enum nameotb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >protected
GenerateData(unsigned int idx)otb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >protectedvirtual
ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >::GenerateData(void)otb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >protectedvirtual
GenerateInputRequestedRegion()itk::ProcessObjectprotectedvirtual
GenerateOutput(void)otb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >virtual
GenerateOutput(unsigned int idx)otb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >virtual
GenerateOutputInformation()itk::ProcessObjectprotectedvirtual
GenerateOutputRequestedRegion(DataObject *output)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
GetAbortGenerateData()itk::ProcessObjectvirtual
GetCommand(unsigned long tag)itk::Object
GetDebug() const itk::Object
GetFileName() constotb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >virtual
GetFileName(unsigned int i) constotb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >inline
GetGlobalWarningDisplay()itk::Objectstatic
GetImageFileReader(unsigned int i) constotb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >inline
GetImageFileReaderList()otb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >virtual
GetIndexedInputs()itk::ProcessObject
GetIndexedOutputs()itk::ProcessObject
GetInput(const DataObjectIdentifierType &key)itk::ProcessObjectprotected
GetInput(const DataObjectIdentifierType &key) const itk::ProcessObjectprotected
GetInput(DataObjectPointerArraySizeType idx)itk::ProcessObjectinlineprotected
GetInput(DataObjectPointerArraySizeType idx) const itk::ProcessObjectinlineprotected
GetInputNames() const itk::ProcessObject
GetInputs()itk::ProcessObject
GetMetaDataDictionary(void)itk::Object
GetMetaDataDictionary(void) const itk::Object
GetMTime() const itk::Objectvirtual
GetMultiThreader() const itk::ProcessObjectinline
GetNameOfClass() const otb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >virtual
GetNumberOfIndexedInputs() const itk::ProcessObject
GetNumberOfIndexedOutputs() const itk::ProcessObject
GetNumberOfInputs() const itk::ProcessObject
GetNumberOfOutputs() constotb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >inlinevirtual
GetNumberOfRequiredInputs()itk::ProcessObjectprotectedvirtual
GetNumberOfRequiredOutputs()itk::ProcessObjectprotectedvirtual
GetNumberOfThreads()itk::ProcessObjectvirtual
GetNumberOfValidRequiredInputs() const itk::ProcessObjectvirtual
GetObjectName()itk::Objectvirtual
GetOutput(void)otb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >virtual
GetOutput(unsigned int idx)otb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >virtual
itk::ProcessObject::GetOutput(const DataObjectIdentifierType &key)itk::ProcessObjectprotected
itk::ProcessObject::GetOutput(const DataObjectIdentifierType &key) const itk::ProcessObjectprotected
itk::ProcessObject::GetOutput(DataObjectPointerArraySizeType idx)itk::ProcessObjectprotected
itk::ProcessObject::GetOutput(DataObjectPointerArraySizeType idx) const itk::ProcessObjectprotected
GetOutputNames() const itk::ProcessObject
GetOutputs()itk::ProcessObject
GetPrimaryInput()itk::ProcessObjectinlineprotected
GetPrimaryInput() const itk::ProcessObjectinlineprotected
GetPrimaryInputName(void) const itk::ProcessObjectinlineprotectedvirtual
GetPrimaryOutput()itk::ProcessObjectinlineprotected
GetPrimaryOutput() const itk::ProcessObjectinlineprotected
GetPrimaryOutputName(void) const itk::ProcessObjectinlineprotectedvirtual
GetProgress()itk::ProcessObjectvirtual
GetReferenceCount() const itk::LightObjectinlinevirtual
GetReleaseDataBeforeUpdateFlag()itk::ProcessObjectvirtual
GetReleaseDataFlag() const itk::ProcessObjectvirtual
GetRequiredInputNames() const itk::ProcessObject
GetTimeStamp() const itk::Objectvirtual
GlobalWarningDisplayOff()itk::Objectinlinestatic
GlobalWarningDisplayOn()itk::Objectinlinestatic
HasInput(const DataObjectIdentifierType &key) const itk::ProcessObject
HasObserver(const EventObject &event) const itk::Object
HasOutput(const DataObjectIdentifierType &key) const itk::ProcessObject
ImageListSource()otb::ImageListSource< VectorImage< TPixel, 2 > >protected
ImageSeriesFileReader()otb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >protected
ImageSeriesFileReader(const Self &)otb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >private
ImageSeriesFileReaderBase()otb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >protected
IndexType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
InternalClone() const itk::LightObjectprotectedvirtual
InternalImagePointerType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
InternalImageType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
InternalIndexType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
InternalPixelType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
InternalReferenceCountType typedefitk::LightObjectprotected
InternalRegionType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
InternalSizeType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
InternalValueType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
InvokeEvent(const EventObject &)itk::Object
InvokeEvent(const EventObject &) const itk::Object
IsIndexedInputName(const DataObjectIdentifierType &) const itk::ProcessObjectprotected
IsIndexedOutputName(const DataObjectIdentifierType &) const itk::ProcessObjectprotected
IsRequiredInputName(const DataObjectIdentifierType &) const itk::ProcessObjectprotected
itkCloneMacro(Self)itk::LightObject
itkLegacyMacro(virtual void RemoveOutput(DataObject *output))itk::ProcessObjectprotected
itkLegacyMacro(void SetNumberOfOutputs(DataObjectPointerArraySizeType num))itk::ProcessObjectprotected
itkLegacyMacro(virtual void RemoveInput(DataObject *input))itk::ProcessObjectprotected
itkLegacyMacro(void SetNumberOfInputs(DataObjectPointerArraySizeType num))itk::ProcessObjectprotected
kAnyFileName enum valueotb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >protected
kFileName enum valueotb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >protected
kImageFileName enum valueotb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >protected
LightObject()itk::LightObjectinlineprotected
m_ExtractorListotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >protected
m_FileNameotb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >protected
m_ImageFileReaderListotb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >protected
m_ListOfBandSelectionotb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >protected
m_ListOfFileNamesotb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >protected
m_ListOfRegionSelectionotb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >protected
m_OutputInformationMTimeitk::ProcessObjectprotected
m_OutputListotb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >protected
m_ReferenceCountitk::LightObjectmutableprotected
m_ReferenceCountLockitk::LightObjectmutableprotected
m_Updatingitk::ProcessObjectprotected
MakeIndexFromInputName(const DataObjectIdentifierType &name) const itk::ProcessObjectprotected
MakeIndexFromOutputName(const DataObjectIdentifierType &name) const itk::ProcessObjectprotected
MakeNameFromInputIndex(DataObjectPointerArraySizeType idx) const itk::ProcessObjectprotected
MakeNameFromOutputIndex(DataObjectPointerArraySizeType idx) const itk::ProcessObjectprotected
MakeOutput(DataObjectPointerArraySizeType idx)itk::ProcessObjectvirtual
MakeOutput(const DataObjectIdentifierType &)itk::ProcessObjectvirtual
Modified() const itk::Objectvirtual
NameArray typedefitk::ProcessObject
New()otb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >static
Object()itk::Objectprotected
operator=(const Self &)otb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >private
OutputImageListConstPointerType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
OutputImageListPointerType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
OutputImageListType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
OutputImagePointerType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
OutputImageType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
PixelType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
Pointer typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
PopBackInput()itk::ProcessObjectprotectedvirtual
PopFrontInput()itk::ProcessObjectprotectedvirtual
PrepareOutputs()itk::ProcessObjectvirtual
Print(std::ostream &os, Indent indent=0) const itk::LightObject
PrintHeader(std::ostream &os, Indent indent) const itk::LightObjectprotectedvirtual
PrintObservers(std::ostream &os, Indent indent) const itk::Objectprotected
PrintSelf(std::ostream &os, itk::Indent indent) const otb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >inlineprotectedvirtual
PrintTrailer(std::ostream &os, Indent indent) const itk::LightObjectprotectedvirtual
ProcessObject()itk::ProcessObjectprotected
PropagateRequestedRegion(DataObject *output)itk::ProcessObjectvirtual
PropagateResetPipeline()itk::ProcessObjectprotectedvirtual
PushBackInput(const DataObject *input)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
PushFrontInput(const DataObject *input)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
ReaderListPointerType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
ReaderListType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
ReaderPointerType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
ReaderType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
ReadMetaFile()otb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >protectedvirtual
RegionType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
Register() const itk::Objectvirtual
ReleaseDataBeforeUpdateFlagOff()itk::ProcessObjectvirtual
ReleaseDataBeforeUpdateFlagOn()itk::ProcessObjectvirtual
ReleaseDataFlagOff()itk::ProcessObjectinline
ReleaseDataFlagOn()itk::ProcessObjectinline
ReleaseInputs()itk::ProcessObjectprotectedvirtual
RemoveAllObservers()itk::Object
RemoveInput(const DataObjectIdentifierType &key)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
RemoveInput(DataObjectPointerArraySizeType)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
RemoveObserver(unsigned long tag)itk::Object
RemoveOutput(const DataObjectIdentifierType &key)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
RemoveOutput(DataObjectPointerArraySizeType idx)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
RemoveRequiredInputName(const DataObjectIdentifierType &)itk::ProcessObjectprotected
ResetPipeline()itk::ProcessObjectvirtual
RestoreInputReleaseDataFlags()itk::ProcessObjectprotectedvirtual
Self typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
SetAbortGenerateData(bool _arg)itk::ProcessObjectvirtual
SetDebug(bool debugFlag) const itk::Object
SetFileName(const std::string &file)otb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >virtual
SetFileName(const char *file)otb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >virtual
SetGlobalWarningDisplay(bool flag)itk::Objectstatic
SetInput(const DataObjectIdentifierType &key, DataObject *input)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
SetMetaDataDictionary(const MetaDataDictionary &rhs)itk::Object
SetNthInput(DataObjectPointerArraySizeType num, DataObject *input)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
SetNthOutput(DataObjectPointerArraySizeType num, DataObject *output)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
SetNumberOfIndexedInputs(DataObjectPointerArraySizeType num)itk::ProcessObjectprotected
SetNumberOfIndexedOutputs(DataObjectPointerArraySizeType num)itk::ProcessObjectprotected
SetNumberOfRequiredInputs(DataObjectPointerArraySizeType)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
SetNumberOfRequiredOutputs(DataObjectPointerArraySizeType _arg)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
SetNumberOfThreads(ThreadIdType _arg)itk::ProcessObjectvirtual
SetObjectName(std::string _arg)itk::Objectvirtual
SetOutput(const DataObjectIdentifierType &key, DataObject *output)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
SetPrimaryInput(DataObject *input)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
SetPrimaryInputName(const DataObjectIdentifierType &key)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
SetPrimaryOutput(DataObject *output)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
SetPrimaryOutputName(const DataObjectIdentifierType &key)itk::ProcessObjectprotectedvirtual
SetProgress(float progress)itk::ProcessObjectinline
SetReferenceCount(int)itk::Objectvirtual
SetReleaseDataBeforeUpdateFlag(bool _arg)itk::ProcessObjectvirtual
SetReleaseDataFlag(bool flag)itk::ProcessObjectvirtual
SetRequiredInputNames(const NameArray &)itk::ProcessObjectprotected
SetTimeStamp(const TimeStamp &time)itk::Objectprotectedvirtual
SizeType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
Superclass typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
TestBandSelection(std::vector< unsigned int > &bands)otb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >inlineprotectedvirtual
TestFileExistanceAndReadability(std::string &file, FileType fileType)otb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >protectedvirtual
UnRegister() const itk::Objectvirtual
Update()otb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >inlinevirtual
UpdateLargestPossibleRegion()itk::ProcessObjectvirtual
UpdateOutputData(DataObject *output)itk::ProcessObjectvirtual
UpdateOutputInformation()itk::ProcessObjectvirtual
UpdateProgress(float progress)itk::ProcessObject
ValueType typedefotb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >
VerifyInputInformation()itk::ProcessObjectprotectedvirtual
VerifyPreconditions()itk::ProcessObjectprotectedvirtual
~ImageListSource()otb::ImageListSource< VectorImage< TPixel, 2 > >inlineprotectedvirtual
~ImageSeriesFileReader()otb::ImageSeriesFileReader< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >inlineprotectedvirtual
~ImageSeriesFileReaderBase()otb::ImageSeriesFileReaderBase< VectorImage< TPixel, 2 >, VectorImage< TInternalPixel, 2 > >inlineprotectedvirtual
~LightObject()itk::LightObjectprotectedvirtual
~Object()itk::Objectprotectedvirtual
~ProcessObject()itk::ProcessObjectprotected

Generated at Sat Mar 8 2014 18:21:25 for Orfeo Toolbox with doxygen 1.8.3.1